Naprapat Christer Wilén Brunius

Examen leg.naprapat 2004.
Gjorde sin legitimationspraktik på en etablerad naprapatklinik i Visby samt på vårdcentraler och lasarettet i Visby.
Har varit hos Grannen sen 2004

För att boka tid, ring: 0498-225030


Allmänt
Ordet naprapati kommer av det Tjeckiska "naprapvit" som betyder korrigera och det grekiska "pathos" som betyder lidande.
Det syftar således på att korrigera orsakerna till lidande. Naprapati är ett behandlingssystem som bygger på manuell medicin.
Begreppet "manuell medicin" syftar på att man till stor del förlitar sig på sina egna händer för att undersöka och behandla störningar
i människans rörelseapparat: skelett, rygg, leder och muskler.
Naprapaten har ett självständigt vårdansvar. Det innebär att patienten både kan gå direkt till naprapat eller bli remitterad från annan vårdgivare.
I båda fallen har naprapaten ansvar för att undersöka och behandla patienten på korrekt sätt och för att dokumentera sina åtgärder.
Naprapaten måste därför kunna uppmärksamma sådana fynd hos patienten som gör att patienten borde undersökas av annan vårdgivare och
sådant som gör att naprapatisk behandling inte bör utföras, eller utföras med större försiktighet än vanligt.

Den bredaste manuella vårdformen
Genom att främst använda sina egna händer behandlar naprapaterna både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet för hela kroppen.
Detta helhetstänkande där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens; muskler, skelett, leder och nervsystem,
uppbyggnad och funktion ligger som grund för naprapatin.

Naprapaten har ett flertal behandlingsmetoder där manipulation; ett snabbt tryck med händerna över en led för att normalisera och öka rörligheten,
kombineras med t ex massage och stretching. Behandlingen följs vanligen upp med olika typer av hemövningar och ofta ges även ergonomiska råd.
Denna breda manuella vårdform innehåller ofta förebyggande eller rehabiliterande åtgärder för att i mesta möjliga mån undvika att besvären återkommer.
Smärta kan uppstå genom att samspelet mellan muskler och leder ej fungerar optimalt.
Smärttillstånd som; nackspärr, akuta ryggskott, ischiasbesvär, musarm, spänningshuvudvärk och hälsenebesvär är exempel på när läkare kan
remittera patienter till naprapaten för ett professionellt omhändertagande med gott resultat.
Naprapatens helhetssyn i kombination med en adekvat behandling ger en effektiv smärtlindring för patienten,
vilket möjliggör en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning. Detta gör naprapati intressant även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Helheten gym, Norrvangevägen 1 + 624 52 Lärbro + 0498-22 50 30 Om oss