Krigssjukhus

Vid 2:a världskrigets utbrott beslutades att uppföra ett krigssjukhus i Lärbro samhälle.
Arbetet påbörjades 1939 och avslutades 1942. Sjukhuset var då Sveriges största och modernaste i sitt slag.
Verksamheten upphörde 1946.

Sjukhuset omhändertog såväl militär som civil personal och fungerade delvis också som civil vårdcentral.
Den dåvarande skolsjukvården nyttjade även resurserna vid krigssjukhuset.
1944 mottog sjukhuset ett stort antal baltiska flyktingar.

1945 fick sjukhuset i uppdrag att vårda tyska soldater som flydde i samband med kapitulationen och ungefär vid samma tidpunkt kom ett stort antal koncentrationslägersfångar vika befriats från lägren i Bergen-Belsen och Auschwitz.
Händelserna 1945 är de mest dramatiska i sjukhusets historia.

Den 25 juli 1945 anlände ett Rödakorsfartyg med 151 patienter komna från 17 länder och den 29 juli anlände ytterligare 150 patienter.
Sammanlagt anlände ca 500 koncentrationslägerfångar.
På Lärbro kyrkogård finns 45 krigsgravar varav 9 är judiska.
Det har alltid officiellt angetts 44 gravar men efter lite efterforskning så kan det konstateras att det var 45 personer som begravdes.
Länk till reportage SR/Gotland.

Det gamla krigssjukhuset blev så småningom fångvårdsanstalt som verkade under åren1957-1995.

I dag bedrivs det på denna plats vandrarhemsverksamhet (Grannen) och friskvårdscenter med Gotlands största GYM. (Helheten) – en plats med åtskilliga besökare året om.

Huvuddelen av byggnaderna finns kvar från krigssjukhusets tid.
Ägarna till Grannen AB har tillsammans med Lärbro Hembygdsförening på plats iordningställt ett litet museum, som med utställningsmateriel, autentiska dokument, foton mm, beskriver den gångna verksamheten.

Intresset för museet har väckt uppmärksamhet och antalet besökare har varit stort.
Av de krigsfångar som kom till Lärbro var många polacker.
De polska myndigheter har uppskattat denna museiverksamhet och lovordat vårt initiativ genom att låta uppsätta minnesstenar vid det gamla krigssjukhuset och vid Lärbro kyrkogård.

År 2007 erhöll Lärbro Hembygdsförening Gotlands kommuns kulturpris med bl.a. följande motivering:
"Gotlands kommuns kulturpris 2007 tilldelas Lärbro hembygdsförening för dess arbete kring krigssjukhuset, där hembygdsföreningen genom en föredömlig kultur- och folkbildningsinsats gestaltat och kopplat samman vår lokala historia och samtid med händelser som alltid måste hållas levande - i detta fall nazismens förföljelser och övergrepp under 1940-talet."

Jan Oltanius, född 1923 i Polen. Han greps som 15-åring i sitt hemland vid tyskarnas maktövertagande och tvångsrekryterades som lantbruksarbetare på bondgårdar vid gränsen mellan Frankrike och Tyskland. När han hjälpte två judar att ta sig mot Frankrike greps han och sedan tillbringade han resten av krigsåren i olika arbets- och koncentrationsläger. Efter krigsslutet kom han till Lärbro Krigssjukhus med tyfus, TBC och reumatism, 21 år gammal. Efter konvalecensen här flyttades han till Mora och fick arbete på olika håll. Han har stannat i Sverige och bor i Helsingborg på ett äldreboende.

Öppettider: samma som gymmet och vandrarhemmet (1/6-31/8)

Guidning sker endast efter beställning och på valfri tid.
Inträde:
Guidad visning -60 kronor.
Enskilda besök - 30 kronor. Barn under 10 år i föräldrars sällskap ingen avgift.

Bokning av grupper samt förfrågningar om öppettider mm hänvisas till Grannen AB: tfn 0498-225030 E-post: vandrarhem@grannen.se

« »