Svenska Turistföreningen

Vi på STF vill få dig att upptäcka Sverige. Vi vet att det finns mycket mer att upptäcka vid sidan av vägen, lite längre in i skogen och lite högre upp på fjället. Detta har varit vår inställning alltsedan starten i Uppsala 1885. STF är en ideell medlemsorganisation med djupa rötter inom svensk natur- och kulturturism. Kunskapen om Sverige och det brinnande engagemanget för våra unika miljöer tillhör vårt arv att förvalta och förmedla vidare.

Korta fakta om STF

STF grundades 1885 i Uppsala som en ideell förening för att främja turism i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till omkring 300 000 medlemmar. ”Upptäck Sverige” är det genomgående temat för föreningens utbud av natur- och kulturturism. STF driver även opinionsbildning inom frågor som rör just natur- och kulturturism i Sverige. I verksamheten finns 320 vandrarhem, tio fjällstationer och 43 fjällstugor i väglöst land i de svenska fjällen. Lokalt ordnas aktiviteter i 84 lokalföreningar (kretsar) och internationellt samarbetar STF med vandrarhemsorganisationen HI Hostel. Vi ger ut medlemstidningen Turist. STFs föreningsidé STF är en medlemsorganisation med det övergripande syftet att främja svensk turism och sprida kännedom om vår natur och kultur. STF ska vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige. Verksamheten ska vara baserad på långsiktig och hållbar utveckling.